Mostar, 11.08.2020.
Broj: 356/20

Temeljem Članka 20 a Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), sukladno Članku 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“ broj 4/19) i Člankom 4. Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru te Odluke ravnatelja o prijemu u radni odnos broj 351/20 , ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

Raspisuje se javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od šest mjeseci) za slijedeća radna mjesta:

 1. Glumac II. grupe, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme, probni rad u trajanju od šest mjeseci
 2. Suradnik za video tehniku, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme, probni rad u trajanju od šest mjeseci

 

I. OPISI POSLOVA

 1. Opis poslova Glumca II. grupe:
 • sudjeluje u pripremanju i izvođenju predstava u kojima mu je povjeren glumački zadatak
 • neposredno surađuje s redateljem predstave na oblikovanju uloge
 • sudjeluje na svim zakazanim probama, uči i svladava umjetničke vještine potrebne za ulogu
 • sudjeluje na svim gostovanjima Kazališta, na snimanjima predstava ili inserata za TV, film, radio ili u svrhu marketinškog reklamiranja repertoara HNK Mostar
 • obavlja i sve druge poslove u okviru djelokruga svoga rada po nalozima i uputama ravnatelja kazališta.
 1. Opis poslova suradnika za video tehniku:
 • izrađuje video projekcije koje su dio projekata HNK Mostar prema uputama i u dogovoru s redateljem uz obvezu arhiviranja snimljenog materijala
 • sudjeluje u realizaciji/izvođenju predstava kao majstor/voditelj video projekcije
 • sudjeluje u izradi video snimke kao i trailera predstava te izrađuje i pohranjuje fotografije predstava i čuva snimke od neovlaštenog korištenja
 • prema potrebi obavlja i druge poslove po nalozima i uputama tehničkog direktora ili voditelja službe ili ravnatelja Kazališta.

 

II. UVJETI ZA RADNA MJESTA

Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Kandidati za radno mjesto Glumac II. grupe trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
 • VSS (VII) – Akademija (fakultet) scenskih (dramskih) umjetnosti, umjetnički smjer,  odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova,  ili izuzetno i bez završene akademije s obveznom SSS (IV), uz dugogodišnju, dokazanu i verificiranu umjetničku karijeru.

Kao i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta:

 • uspješna karijera na realizaciji uloga u repertoaru HNK Mostar ili drugih kazališta, nagrade na festivalima

 

 1. Kandidati za radno mjesto Suradnika za video tehniku trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
 • Obrazovanje SSS IV. stupanj
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima video tehnike u sklopu kazališne produkcije

 

III. POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su uz popunjeni obrazac prijave na natječaj i biografiju koji se može preuzeti na web stranici www.hnkmostar.ba, dužni dostaviti ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:

 • Sveučilišna diploma (nostrificirana ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u drugoj državi nakon 06.04.1992. za poziciju 1.
 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi – ovjeren preslik pozicija 2.
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog tijela)
 • Dokaz o radnom iskustvu, s opisom poslova koje kandidat obavlja / je obavljao kod poslodavca/poslodavaca.
 • Životopis
 • Izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda)
 • Drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.

 

Napomena: Kandidati koji budu primljeni na radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa dužni će biti dostaviti dokumente potrebne za zasnivanje radnog odnosa  sukladno propisima, uključujući i liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj/radnoj sposobnosti.

 

IV. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu:

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar

s naznakom:

„Prijava na javni natječaj za popunu radnih mjesta – ne otvarati“

 

Ustanova  nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

V. OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete tražene javnim oglasom biti će pozvani na pismeni i usmeni ispit na kojem će se izvršiti provjera traženih uvjeta za radno mjesto.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz Članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja obavijesti u Večernjem listu i Dnevnom listu koji su dostupni na području HNŽ, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje HNŽ kao i objave natječaja na web stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru www.hnkmostar.ba

 

 

Obrazac prijave na natječaj

Rezervirajte ulaznicu

Cijene ulaznica:
 • Redovita - 10 KM
 • Učenici, studenti, umirovljenici i nezaposlene osobe - 5 KM
 • Studenti i nastavno osoblje Sveučilišta u Mostaru mogu koristiti besplatne e-Vaučere (kliknite ovdje za više i informacija o e-Vaučerima)
Ulaznice možete rezervirati na dva načina:
 1. Pozivom na broj 063/019-019
 2. Porukom preko Facebook Messengera (kliknite ovdje za otvaranje Messengera)
Rezervirane ulaznice potrebno je preuzeti najkasnije 24 sata prije početka predstave! Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 9 do 17 sati na donji broj telefona ili adresu e-pošte: