Mostar, 11.08.2020.
Broj: 356/20

Temeljem Članka 20 a Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), sukladno Članku 5. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ“ broj 4/19) i Člankom 4. Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru te Odluke ravnatelja o prijemu u radni odnos broj 351/20 , ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

Raspisuje se javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od šest mjeseci) za slijedeća radna mjesta:

 1. Glumac II. grupe, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme, probni rad u trajanju od šest mjeseci
 2. Suradnik za video tehniku, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme, probni rad u trajanju od šest mjeseci

 

I. OPISI POSLOVA

 1. Opis poslova Glumca II. grupe:
 • sudjeluje u pripremanju i izvođenju predstava u kojima mu je povjeren glumački zadatak
 • neposredno surađuje s redateljem predstave na oblikovanju uloge
 • sudjeluje na svim zakazanim probama, uči i svladava umjetničke vještine potrebne za ulogu
 • sudjeluje na svim gostovanjima Kazališta, na snimanjima predstava ili inserata za TV, film, radio ili u svrhu marketinškog reklamiranja repertoara HNK Mostar
 • obavlja i sve druge poslove u okviru djelokruga svoga rada po nalozima i uputama ravnatelja kazališta.
 1. Opis poslova suradnika za video tehniku:
 • izrađuje video projekcije koje su dio projekata HNK Mostar prema uputama i u dogovoru s redateljem uz obvezu arhiviranja snimljenog materijala
 • sudjeluje u realizaciji/izvođenju predstava kao majstor/voditelj video projekcije
 • sudjeluje u izradi video snimke kao i trailera predstava te izrađuje i pohranjuje fotografije predstava i čuva snimke od neovlaštenog korištenja
 • prema potrebi obavlja i druge poslove po nalozima i uputama tehničkog direktora ili voditelja službe ili ravnatelja Kazališta.

 

II. UVJETI ZA RADNA MJESTA

Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Kandidati za radno mjesto Glumac II. grupe trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
 • VSS (VII) – Akademija (fakultet) scenskih (dramskih) umjetnosti, umjetnički smjer,  odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova,  ili izuzetno i bez završene akademije s obveznom SSS (IV), uz dugogodišnju, dokazanu i verificiranu umjetničku karijeru.

Kao i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta:

 • uspješna karijera na realizaciji uloga u repertoaru HNK Mostar ili drugih kazališta, nagrade na festivalima

 

 1. Kandidati za radno mjesto Suradnika za video tehniku trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
 • Obrazovanje SSS IV. stupanj
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima video tehnike u sklopu kazališne produkcije

 

III. POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su uz popunjeni obrazac prijave na natječaj i biografiju koji se može preuzeti na web stranici www.hnkmostar.ba, dužni dostaviti ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:

 • Sveučilišna diploma (nostrificirana ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u drugoj državi nakon 06.04.1992. za poziciju 1.
 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi – ovjeren preslik pozicija 2.
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog tijela)
 • Dokaz o radnom iskustvu, s opisom poslova koje kandidat obavlja / je obavljao kod poslodavca/poslodavaca.
 • Životopis
 • Izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda)
 • Drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.

 

Napomena: Kandidati koji budu primljeni na radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa dužni će biti dostaviti dokumente potrebne za zasnivanje radnog odnosa  sukladno propisima, uključujući i liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj/radnoj sposobnosti.

 

IV. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu:

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar

s naznakom:

„Prijava na javni natječaj za popunu radnih mjesta – ne otvarati“

 

Ustanova  nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

V. OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete tražene javnim oglasom biti će pozvani na pismeni i usmeni ispit na kojem će se izvršiti provjera traženih uvjeta za radno mjesto.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz Članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja obavijesti u Večernjem listu i Dnevnom listu koji su dostupni na području HNŽ, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje HNŽ kao i objave natječaja na web stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru www.hnkmostar.ba

 

 

Obrazac prijave na natječaj

Rezervirajte ulaznicu

Cijene ulaznica:
 • Redovita - 10 KM
 • Učenici, studenti, umirovljenici i nezaposlene osobe - 5 KM
 • Studenti i nastavno osoblje Sveučilišta u Mostaru mogu koristiti besplatne vaučere
Ulaznice možete rezervirati na dva načina:
 1. Pozivom na broj 036/446 024 ili 063/019-019
 2. Porukom preko Facebook Messengera (kliknite ovdje za otvaranje Messengera)
Sve predstave počinju u 20 sati, osim ako nije drukčije navedeno. Za sve dodatne informacije u vezi rezervacija ulaznica možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 10 do 16 sati na broj telefona ili adresu e-pošte: