Ivan Vukoja
Ravnatelj

Dragan Komadina
Umjetnički savjetnik

Antonela Pehar
Zamjenica ravnatelja

Josip Blažević
Direktor marketinga